Immunisasie teen Satan

Is daar so iets?  In die kerk van my jeug, is ek geleer dat ek glad nie vir Satan hoef te vrees nie en dat demone en bose geeste niks aan my kan doen nie.  Basies is ek geïmmuniseer teen die bose toe ek ‘n Christen geword het.  Intussen het daar egter ‘n ander werklikheid my in die gesig begin staar – goeie, Christen mense wat demonies manifsteer.  Soms subtiel maar soms geweldadig, skreeuend en skuimend.  Goeie wedergebore, Geesvervulde oorgegewe vriende wat onder gebed skielik goed kwytraak wat defnitief nie uit hulle eie gees kom nie.  Wat nou?  Het die immunisasie nie gewerk nie of wat? 

Ek kry vandag ‘n vraag op my blog:

 “Vanoggend in die kerk het ek geskreeu toe hulle vir my bid. Die pastoor sê dis ‘n demoon. Wat ek nie verstaan is dat ek lees elke dag 10 hoofstukke in Vader se Woord ek trek elke oggend die wapenuitrusting aan ek bid en ek pleit die Bloed van Jesus oor my. Hoe is dit moontlik dat ‘n demoon in my liggaam inkom?”

Ek het as student in Sunnyside in Pretoria gebly.  Dit is sekerlik die kakkerlak hoofkantoor van die wêreld.  Dit het nie saak gemaak hoeveel keer ons die vloer geskrop, die skottelgoed gewas, elke krumeltjie van die kaste af gevee het en die plek met gif bespuit het nie, as jy in die middel van die nag die kombuislig aangeskakel het, dan het jy net kakkerlakke gesien hol.  Ongelukkig bly ons steeds hier op aarde, waar die Satan heerskapy voer en waar hy selfs aan Jesus, die Seun van God, die koninkryke van die aarde aanbied.  Solank ons hier is en tot Jesus kom om die bose magte finaal te verslaan, sal die kakkerlakke tussen ons wees.

Ons moet besef dat daar eintlik ‘n groot stryd is tussen Satan en God vir elke mens op aarde.  As jy nie vir Christus ken nie dan is dit redelik maklik vir Satan om jou in besit te neem- hy het geen kwessie om jou eie wil onder sy slawerny te plaas nie.  Dan is daar die twee bouers van Mat 7 wat beide Jesus se woorde gehoor het maar die een bouer doen dit en pas dit toe en bou sy huis op ‘n rots en die ander pas dit nie in sy lewe toe nie en bou sy huis op die sand.  Die aanvalle (storms) tref beide, maar die wyse man wat Jesus se woorde gehoor het en toegepas het, het staande gebly tewyl die ander een se huis verwoes is.  Die een seker feit vandie lewe is dat ons baie storms sal trotseer!

In ‘n Christen se lewe is demoniese toegang dus nie so maklik nie.  Satan moet telkens voor God se troon gaan toestemming vra voordat hy God se kind kan aanval.  Kyk maar wat sê Jesus vir Petrus in Luk 22:31 of wat staan in Openbaring 12:10.  Hy weet dat God nie sonde ongestraf laat by nie, en dring daarom aan dat ons gestraf word vir ons onbelyde sondes. 

Hoe kry die goed dan ‘n houvas op ons lewens?

 • Deur onbelyde sonde in ons lewe.
  • Onvergifnis is een van die algemeenste – Mat 18-32-35 waarsku ons baie duidelik hieroor.
  • Hiervoor moet Satan telkens voor God se troon vra om die persoon te sif.
 • Deur ons voorvaders se sonde of geregtelike toegang aan die bose.
  • Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; Ex 20.5.
  • Ook in Num 14:18 is dit duidelik dat God die sondes van die vaders aan die kinders besoek.
  • Hierin is daar ook ‘n sekere beskerming dat die demoniese toegang net drie of vier geslagte sal geld.
  • Die algemeenste voorbeeld hiervan is die betrokkenheid by Vrymesselary
 • Deur deel te neem aan enige okkulte aktiwiteite (fortuin vertellers, geeste oproep, glasie-glasie speel ens.)
  • Dit is voor God ‘n gruwel en dit word herhaaldelik verbied. 
  • God is die enigste Alwetende Wese.  Geen demoon of Satan of Engel ken die toekoms sonder God se mededeling nie.
  • Dit gee onmiddelike toegang to demoniese besetting.
 • Deur dwelmgebruik of enige ander middels wat die verstand benewel.
  • Gal 5:20, Op 9:21 en Op 18:23 praat van towerye.  Die Grieks is pharmakeia (waar die woord Pharmacy vandaan kom) en impliseer dus die gebruik van middels wat die verstand benewel.
 • Deur seksuele molestering of verkragting of ander traumatiese gebeure.
  • Seksuele losbandigheid en satanisme gaan hand aan hand.  God het die huwelik ingestel as veilige verhouding waar binne seksuele omgang kan plaasvind.  Dit is opvallend dat  Jesus owerspel as die enigste grondige rede vir egskeiding noem (Mat 19:9)
  • Verkragting gaan nie oor seks nie maar oor geweld deur mense onder beheer van die duiwel.  Diy is met die intensie van Satan om demoniese houvas op ‘n ander se lewe te kry.
 • Deur vloeke wat teen ons gespreek word
  • Paulus skryf aan die Galasiërs oor sy verbasing dat hulle sou gou van God afvallig geword het. In vers 3:1 vra hy wie hulle betower het. Hulle verstand en begrip is deur vloek verduister om nie aan die Evangelie getrou te bly nie.
 • Deur voorwerpe en afgode wat voor God ‘n gruwel is, in ons huis te hou
  • Deut 7:25 en 26 waarsku dat die Israeliete nie die beelde en afgode van die heidene in hulle huise moet inbring nie.  Wat is ‘n Budha beeld anders as ‘n afgodsbeeld?  Hoeveel ander afbeeldings van Griekse gode, oosterse gode Noorweegse gode, ens. nie?  
 • Deur ‘n eed wat jy afgelê het en nie nagekom het nie.
  • Jakobus waarsku dat ons geen eed moet aflê nie (Jak 5:12).  God neem ‘n eed wat gesweer word baie ernstig (Num 30).  Ons sal ook geoordeel word oor eelke woord wat ons spreek (Mat 12:36)

Hoe voorkom ons dat Satan ‘n houvas op ons lewe kry?

Dit is ‘n daaglikse stryd – onthou ons stryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose magte in die lug – teen Satan self, want as ons nie vir God is nie, is on teen Hom – om God te dien is nie grys nie, maar wit of swart.  Daar is net twee paaie, breed of smal, net twee poorte wyd of nou. Daar is nie ‘n middel opsie nie!  Aanvaar dus dat niemand immuun is nie, anders sou Jesus nie nodig gewees het nie.  As jy ‘n soladaat in ‘n oorlog is, dan moet jy ‘n paar basiese dinge doen;

 • Trek jou wapenrusting aan elke dag – ‘n kaalnaler op die die oorlogsveld is ‘n maklike teiken!  Lees Ef 6:10-18
 • Maak jou wapen skoon – slyp jou swaard.  Die gesproke Woord van God.  Jy kan net die Woord van God praat as jy die Bybel ken.  ‘n Mens oefen ook eers om die swaard te gebruik in ‘n veilige omgewing waar jou foute nie jou lewe sal kos nie.  Kry dus ‘n klein groep van getroue Christene om die Woord mee te deel waar foute in liefde reggestel kan word.
 • Ken die plan van die Generaal.  God is in beheer – die hele geskiedenis van die wêreld is in Die Boek van die waarheid opgeteken (Dan 10:21).  Hy sal dit op die regte tyd aan ons bekend maak, maar dan moet ons gereeld met Hom praat sodat Hy sy wil en plan vir ons lewe aan ons kan bekand maak.  As ons nie luister na die Generaal se plan nie en op ons eie op maneuvers gaan, mag ons onself dalk in die midde van die vyand bevind.
 • Bly op die smal weg – in Ef 4:25-27 noem Paulus ‘n klompie goed wat daartoe kan lei dat die Satan ‘n “topos (Gr)” in ons lewe kry.  Dit beteken ‘n bewoonde grondgebied of plek. In Satan se terme word so ‘n plek deur demone bewoon.  Ons kan al Jesus se leëringe ken, en dit selfs glo, maar as ons dit nie doen in ons lewe nie, dan bou ons op sand en SAL ons huis tuimel.  Jakobus sê in hoofstuk 2 dat geloof wat nie ons lewe en dade verander nie, dood is.

 

“He came to set the captives free” Jes 53

Bevryding is ons beskore! Jesus belowe in Mark 16:17 dat ons duiwels in Sy Naam sal uitdryf.  Heilige water, purgeer middels en anti-depressante dryf nie duiwels uit nie. Net Jesus Christus, Seun van God het gesag oor Satan en die Bose – Hy alleen het hulle oorwin en soos Openb 19 belowe sal Hy ook die aarde terugwen vir ons.   Hieronder gee ek ‘n paar breë riglyne, maar dit is beter om met iemand te gesels wat ervaring daarmee het.  Wees net bedag dat elkeen wat sê Here, Here nie in die Koninkryk van God sal ingaan nie. (Mat 7:22)  Kyk na die vrug in hule lewe!

 Hoe word ons bevry?  Eerstens moet dit uit liefde vir mede-gelowige gedoen word.  As jy kakkerlakke in jou huis het, is dit nie omdat jou huis vuil is nie! As die duiwel ‘n houvas op jou lewe en liggaam verkry het, bly God steeds lief vir jou en deur Jesus het jy steeds die oordeel vrygespring.  Satan probeer jou oortuig dat jy nie gered kan word nie, dat jy vuil is, dat jy skaam moet wees, bevrees en verskrik, dat jy nie meer tuis kan voel in die gemeenskap van gelowiges nie.  Hy is van altyd af ‘n leuenaar en moordenaar! (Joh 8:44)  Jesus sê: Nee! Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe.  Bevryding sonder liefde is hoogmoed!

Doen dit op Heilige Grond – jy kan nie die vyand aanvat op sy grondgebied nie.  Lucifer wat God se hoogste skepsel.  Hy is slimmer en sterker as enige mens. Heilige Grond beteken ‘n fisiese plek waar God alleen koning is, waar daar geen gruwels voor Hom is nie, afgesonder en verseel deur Jesus se bloed.  Dit kan ‘n kerkgebou wees, maar ek was al in party kerke waar daar snaakse goed teen die mure hang.

Vra dat Die Heilige Gees vir julle wys waar die toegangsplekke is – enige onbelyde sonde moet voor God bely word – onthou trots is Satan se grootste wapen.  Hiermee probeer ons onsself regverdig sodat ons nie hoef te bely nie.  Vra Jesus om elke toegangspoort,  nadat dit  bely is, deur Sy bloed afgeseël word.  Vra Die Heilige Gees om jou te vul en te bewaar.  Bekering beteken om ons weë te verander – om ‘n sonde te bely en dan daarin voort te ploeter help niks, Jesus waarsku in Luk 11:26 dat daardie demoon met sewe slegter as hyself sal terugkom.  Vra die Heilige Gees om jou te vul en beseël sodat jy nie meer sal sondig nie.

Soms voel dit of ons teen ‘n muur vasbid en wil die goed net nie padgee nie.  Jesus se dissipels het dieselfde frustrasies gehad (Mar 9:17-29) Afhanklikheid van God is essensieel.  Soms moet ons vir God vra om te keer dat die demone hulle ore toedruk sodat hulle kan hoor.  Daar is egter tye dat God se antwoord is: “My genade vir jou is genoeg” Paulus het self met hierdie probleem gewroeg.

2Kor 12:6-10 : Want as ek sou wil roem, sou ek nie ‘n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat; maar ek laat dit ná, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk. En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk

Ek wil tog ‘n laaste woord gee – Jesus het ons meer as oorwinnaars gemaak.  Ek leef nie in vrees nie, ek leef ook nie in ontkenning nie, maar kyk die vyand reguit in die gesig want ek weet met My God loop ek ‘n bende strom en spring ek oor ‘n muur (Ps 18).  Soms is dit net nodig om voor die spieël te staan en die gesag en Naam van Jesus te spreek of dadelik enige onvergifnis of sonde te bely en Jesus se bloed daaroor te smeek en sodoende enige geregtelike toegang te verbreek. 

Gaan kyk gerus op http://www.trumpetcall.co.za vir nog inligting.  daar is ook gebede vir spesifieke goed waarby jy of jou voorvaders dalk betrokke was.

Advertisements

~ deur Khosaan op Augustus 24, 2010.

One Response to “Immunisasie teen Satan”

 1. Amen!!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: