Die Gees van Saulus

Is dit verkeerd om godsdienstig te wees?  Wat is dit nou eintlik?  Kan dit eintlik afgodery wees?  Ek ervaar dit die laaste jaar so baie om my. Waar die godsdiens belangriker is as die diens van God!

Ek gee ‘n voorbeeld – ek het vroeër geskryf oor die doop van ons vriendin en hoe haar man saam met ‘n ander gemeenskaplike vriend dadelik die predikante en kerkraad gelas het om die saak aan te spreek en al die hartseer dinge wat daarna gevolg het.  In hierdie tyd het ek regtig gedink dat ons almal tog net die volmaakte wil van God vir ons lewens wil ken en daaraan gehoorsaam wees – dit is tog die basis van geloof, want geloof sonder dade is dood.  Jy kan nie met die mond bely dat jy glo maar dit verander nie jou lewe nie!  Tog het ek gesien hoe mense wat die skrif ken, die dinge wat daarin staan ignoreer sodat die tradisies van die voorvaders onderhou kan word.  Ek het baie gebid dat God Homself aan hulle sou openbaar en die sluier lig.  Dit was net vir my onverstaanbaar tot ek besef het dat daar ‘n gees van godsdienstigheid aan die werk is, ‘n bose gees wat die verstand afstomp vir die waarhede van Jesus se leringe en vir die Heilige Gees se oortuiging.  Ek het vertel van my moedeloosheid by aanskoue van die ongeregtigheid toe Adriana, my vrou, verbied is om betrokke te wees by die kinderbedienning alhoewel al die leidsters wat dit huidiglik bedryf in dieselfde leer van Jesus oor die doop en Heilige Gees glo as sy.  Dat die leierskap van ‘n kerk in die naam van godsdienstigheid die uitbou van die koninkryk van God kan verhinder of beperk! 

Nou sal ek verneem weer dat daar by ons ou gemeente allerhande woelinge is, dat enkele mense, of sal ek sê, dieselfde mense,  weer op ‘n ondersoek aandring na die leidsters wat dan nou die kinders se koppe vol gemors oor Jesus en Die Heilige Gees wil prop.  Ek kan nie help om te dink aan Saulus nie.  Hy was ‘n gesienne en vurige Farriseer, ‘n skrif geleerde wat onder Gemaliël, een van die voorste Rabbi’s van die tyd, sy leringe ontvang het.  Hy was so vurig in sy oortuiging dat hy alles in die stryd gewerp het om hierdie sekte van Jesus aanhangers van die aarde af weg te vee.  Nadat hy toegekyk het hoe Stafanus doodgegooi word met klippe het sy lus vir bloed en vernietiging net toegeneem (klink dit nie ‘n bietjie soos iets wat ‘n demoon sal doen nie?) en het hy gaan briewe vra sodat hy die volgelinge van Jesus ook in die omringende dorpe kon gaan vind en gevange neem.  Hy het natuurlik nooit ‘n klip opgetel en gegooi nie.  Hy het maar net ondersoeke gelas, mense uitgewys en gehelp om hulle gevange te neem.  Die feit dat hulle gekruisig en gestenig sou word of soms in die arena deur wilde diere verslind moes word, was mos nie eintlik sy skuld nie?  Hy wou maar net die wêreld beskerm teen die klomp ketters en lasteraars sodat die Jode die oorgelewerde gebruike van hulle voorvaders kon navolg en daardeur hulle redding bewerkstellig.  Wat sê Jesus nou weer: ” So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het:  Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.(Mat 15:5-9)”  Vir hierdie mense was die skyn van godsdienstigheid belangrik sodat die ander mense baie van hulle kan dink.  Dit het glad nie gegaan om werklik die wil van God te soek en daaraan getrou te wees nie. Jesus noem hulle die geveinsdes, akteurs, mense wat kerk speel vir die vermaak van ander.

Saulus het op pad na Damaskus sy Moses, of sal ek sê sy Jesus teëgeloop toe hy voor die aangesig van die Een wat hy probeer verdelg te staan kom en vir drie dae met blindheid geslaan is.  Hy moes na Damskus gelei word soos die blinde wat hy sy lewe lank was – dit is nou die geestelike blinde. 2 Kor 3:13-14 praat juis daarvan dat die bedekking oor sy oë net deur Jesus gelig kan word.  Daar moes hy wag op die barmhartigheid, liefde en gehoorsaamheid van een van die mense wat hy juis wou kom uitroei, Ananias.

Ek wil tog ‘n woord van vermaning rig aan mense wat in die naam van tradisie en godsdienstigheid die verkondiging van die evangelie wil keer.

Luister na Jesus as Hy sê: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!(Mat 7:21-23)” 

Hy sê ook  in Mar 9:42 :”En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter as ‘n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word.”

Die gees van Saulus – die gees van godsdienstigheid het niks te doen met diens aan God nie, dit is die werk van satan, dieselfde gees wat die enigste Seun van God gekruisig het!

 

My liewe Here God, ek vra in die Naam van Jesus Christus dat die gees van godsdienstigheid met ketting vasgebind sal word sodat die waarheid en krag van U koninkryk sal toeneem.  Laat U koninkryk kom op hierdie aarde soos in die hemele.  Dankie Jesus dat U die sluier kan lig sodat ons U in Gees en waarheid kan aanbid.  Amen.

Advertisements

~ deur Khosaan op Augustus 25, 2010.

2 Responses to “Die Gees van Saulus”

  1. Vandag 2Tim 2: 23-26 gekry oor die saak. Belangrik om te sien dat ons met ‘n sagmoedige gees onderig en dat God miskien bekering sal gee tot waarheid sodat hulle nugter word en kan ontsnap van die strik van die duiwel.

    • 2Tim 2:23-26 En die dwase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek; (24) en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. (25) Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, (26) en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: