Alles sal ten goede meewerk.

Ai, ek kry maar net nie tyd om by die blog besigheid uit te kom nie, maar elke nou en dan gebeur daar iets wat kommentaar verdien; Vir die wat al ‘n bietjie my blog gelees het, weet dalk dat dit begin het met “Die Doop” en ons stryd met vriende en die kerk oor die waarheid van God se woord. Die prys wat betaal is vir waarheid was groot en sommige dae dan voel ‘n mens nog hartseer oor dinge wat verlore is, soos ‘n kinderbedienning van meer as 120 kinders waarvan daar nou amper niks oor is nie.

Daar is mense wat ook saam met ons besluit het om God se Woord ernstig op te neem en ‘n keuse vir Hom gemaak het. Sommige het gegroei in hulle kennis van Die Woord en die ywer vir Die Here. Sommige se inisiële passie het vroeër of later verflou en, alhoewel hulle nie kan teruggaan na waar hulle was nie, smag hulle na die verhouding wat hulle met Jesus ontdek het toe hulle eers besluit het om Hom onverdeeld te begin volg. Daar is van die mense wat, ten spyte van die kennis oor die doop, besluit het om dit net te ignoreer.

Vannaand, by die Bybelskool was die lesing oor die doop. Die spreker het die waarheid rustig en eenvoudig uit die woord gebring, gepraat oor die betekenis daarvan en hoe dit in die Nuwe Testament toegepas is. Veral dat mense in alle gevalle dadelik gedoop is nadat hulle tot bekering gekom het, dat dit die logiese en onmiddelike volgende stap was. Ook dat dit ‘n opdrag is en nie ‘n vriendelike voorstel of aanbeveling nie. Laastens dat dit ‘n toets van gehoorsaamheid is want per slot van sake is geloof sonder dade dood.

Toe ek daar kom, sit van ons goeie vriende daar, twee getroude pare. Beide van die vrouens is reeds gedoop, om die waarheid te sê was een van hulle die groot rede waarom ons voor die inkwisisie gedaag was omdat ek en my vrou haar gedoop het en haar man ons gaan verkla het. Die wonderlike ding is egter dat haar man saam met haar daar gesit het. Hy het die laaste paar maande weer saam met haar en die res van die gesin eredienste begin bywoon by ons (nuwe) kerk en in die laaste week vir die eerste keer sedert 2009 weer begin ondersoek instel na die doop en nou ook die lesing daaroor bygewoon. Die ander paartjie het ook as gesin ‘n nuwe geestelike tuiste gevind en sy is reeds gedoop, maar haar man het tot nou toe nog nooit regtig die behoefte gehad om homself te laat doop nie.

Ek kan nie help om hier in my binneste te glimlag oor die situasie nie, dat al die hoofkarakters van die groot konsternasie in die NG gemeente nou saam, by ‘n nuwe kerk sit en luister na die onderwerp wat gelei het tot al die moeilikheid. Aan die einde was daar ‘n baie positiewe atmosfeer en ek sal glad nie verbaas wees as daar nie binnekort nog een of twee dopelinge is nie.

Ek verwonder my aan God se trou en die werk wat Hy ten midde van die vyand se aanvalle doen om vriende en gesinne te herbou en mense nader te trek aan Hom en mekaar, hoe Hy vergifnis en liefde in die hart kan opwek. Ek kyk na ons vriend wat nou in ons nuwe kerk sit en luister na die doopleer en ek besef dat ek geen bitterheid of verwyt in my hart het oor die verlede nie. My hartsbegeerte vir hom is dat hy ook die passie en vreugde van Jesus kan smaak en in volheid saam met sy gesin Die Here kan dien.

Mag God verheerlik word in dit alles.

In ‘n seker sin sal hierdie hoofstuk sekerlik afgesluit wees as hy gedoop sou word… Hou die spasie dop.

Advertisements

~ deur Khosaan op November 15, 2011.

5 Responses to “Alles sal ten goede meewerk.”

 1. Beste Blogger:

  Ek dink ek en jy glo baie dieselfde, maar verskil ook:
  * Die Bybel is volgens my God se historiese liefdesbrief aan al sy kinders hier op aarde. ‘n Brief wat meer en meer betekenis kry namate jy onbevange en onder leiding van die Heilige Gees lees.
  * Nêrens in die Bybel kry mens direkte verwysings na die kinderdoop nie – en tog is dit ook logies dat mens kinders sal doop – jy weet die hele ding van God wat eerste die inisiatief in ons verlossing neem…
  * Indien nie sal mens ernstig moet herbesin oor die hele Saterdag/Sondag-debat en ‘n klompie geografiese onjuisthede in die Bybel…
  * Op die einde het dit sekerlik met ‘n lees van dié wonderlike, goddelike, ou en histories-konteksbepaalde boek te doen.
  * Nêrens in die Bybel lees mens dat die doop jou red of dat ongedooptes per sé hel toe sal gaan nie.

  Lees ek die Bybel persoonlik? Verseker!
  Is ek as kind gedoop? Ja. Het geen keuse gehad nie. Is wel duidelik ingelig/opgevoed deur kerk en ouerhuis.
  Het ek my aan Jesus oorgegee en God as Vader aanvaar? Deur sy genade – Ja!
  Is God se Gees in my – en bid ek daagliks om vervulling van die Gees? Ja!

  Wat is my punt?
  * Hoekom die geweldige onenigheid wat selfs aan beide kante van die spektrum (klein- versus grootdoop of gehoorsaamheidsdoop as jy wil) heers. Hoekom die venynigheid wat selfs aan liefdeloosheid grens – weereens aan beide kante?
  * Hoekom kerkskeuring en verdagmakery?
  * Hoekom kan beide groepe mekaar nie respekteer en selfs as een kerk saam aanbid nie?

  Hierdie is nie die eerste keer in die geskiedenis dat die debat heers nie – en verseker ook nie die laaste keer nie?
  * Hoekom nie fokus op Jesus wat ons kinders van die Vader gemaak het nie?
  * Hoekom nie fokus op hoe om ‘n verskil in hierdie wonderlike land te maak as om Sondae in verskillende geboue te sing en te lees en te bid nie…

  Beste Blogger ek lees jy’s ernstig lief vir die Here. Mag Jesus jou verder met sy genade en liefde vul. Mag jy verder borrel van die Heilige Gees se werking in jou.

  PS: Daar is beslis ook ‘n baie meer direkte Bybelse fundering vir die grootdoop (of die gehoorsaamheidsdoop soos sommige dit ook noem).

  • Baie dankie vir jou wonderlike kommentaar. Ek stem saam dat ons eerder moet streef na eenheid in Christus. Jy is ook reg dat elkeen se verhouding met Die Here persoonlik is en soos met enige lewende verhouding is daar dinamiek daarin. Ek glo ook die Die Here met elkeen ‘n individuele pad stap en dit waarvan ek oorstuig word nie noodwendig in hierdie seisoen vir jou tot opbou sal wees nie.

   My eie oortuiging is maar net dat ons in hierdie relatiewe wêreld leef waar alles reg kan wees onder die regte omstandighede en waar self God en Sy Woord as relatief beskou word. Alhoewel God dus ‘n God van liefde is, moet ons dit nie verwar met ‘n God wat alles maar net dood luiters laat gaan nie. Hand 5:1-11 is ‘n voorbeeld hiervan. Daar is egter baie mensgemaakte tradisies en goed wat vir God geen waarde het nie en van die vroegste kerk af was daar struweling daaroor. Kyk maar na Handelinge 15 en die groot vergadering oor besnydenis by die heidene.

   My oortuiging is dat die doop wel belangrik is en dat ons dit nie sommer net ligtelik kan verander soos dit ons pas nie. Die feit dat Paulus dit in Hand 19:1-6 dit belangrik genoeg ag om die gelowiges weer te doop sê vir my dat Jesus die doop nie verniet op ‘n sekere manier ingestel het nie. ( vers 4: Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. 5 En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.)

   As ek dan oortuigis dat ek my moet laat doop, en ek doen dit nie, dan is dit sonde (Jak 4:17).
   Ek sou baie grrag ‘n kerk wou sien waar gehoorsaamheid aan God en liefde aan die mede gelowiges werklik die maatstaf is en waar dogma en tradisie ondergeskik daaraan geplaas word.

   • Stem saam met Khosaan gehoorsaamheid aan Jesus Christus en sy leerstellings is n moet vir elke kind van God. Daarom was sy laaste opdrag gaan heen maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek Jesus julle geleer het.

 2. Beste Blogger

  Dit is goed om bietjie gedagtes met jou te kan wissel.
  Ek het Handelinge 19:1-6 gelees. Vir die huidige sal ons verskil. Die doop wat Johannes verkondig het (vers 4), was die doop wat die bekering verseël het, maar wat ook vooruitgewys het na die Messias wat sou kom. In Hom moet geglo word (vergelyk Joh 1:26 ev; 3:25 ev). Na die Messias se koms was die doop van Johannes nie meer nodig nie. Paulus stel dit duidelik aan sy hoorders dat die Een wat sou kom, Jesus is.

  Dis toe (volgens vers 5) hulle dit snap, dat hulle hulle laat doop het in die Naam van die Here Jesus. Hier vind ons die enigste voorbeeld in die Nuwe Testament van iemand wat vir die tweede keer gedoop word, en dit het alleen plaasgevind omdat die vorige doop nie die Christelike doop in die Naam van Jesus was nie.

  Dit sou selfs verkeerd wees om van hierdie gebeure af te lei dat mense wat vandag nie die Gees ontvang het by hulle doop nie, volwassenes of kinders, weer gedoop moet word om die Gees te ontvang. Die wesenlike van die doop is dat dit in die Naam van Jesus geskied, en die kronologiese verhouding van die gawe van die Gees tot die doop self nie belangrik is nie, soos mens duidelik sien in die wisselende orde van Handelinge: voor die doop (10:45); by die doop (2:38; 8:38ev); en na die doop (8;15ev).

  Daarom beteken dit nie dat die doop in die vroeë kerk as ‘n reddingsmiddel beskou is nie, maar wel as ‘n uiterlike merkteken dat gelowiges deel van die kerk was.
  Die teenwoordigheid van die Heilige Gees was die belangrikste teken dat iemand vanuit ‘n lewe uit die dood na ‘n lewe met God oorgegaan het.

  Tog bly daar voldoende getuienis om ‘n Skriftuurlik goedgefundeerde argument vir jou siening van die doop op te stel.

  Tradisie en dogma bly egter onlosmaaklik deel van elke kerk. Ek kon nog nooit daarvan oortuig word dat daar kerke is met geen dogma is nie. Hoe langer ‘n kerk/aanbiddingsgroep funksioneer, hoe meer word die tradisie.

  Die gevaar kom egter wanneer kerke/gelowiges nie bereid is om in ‘n kritiese gesprek met hulle dogma’s of tradisies te wil gaan nie.

  Op die einde is dit so waar wat jy sê: ‘n Kerk waar gehoorsaamheid aan God en liefde vir mekaar as medegelowiges voorop staan, is ‘n kerk wat mense sal trek en dogma/tradisie nie die finale sê sal toelaat nie.

  Mag jy (verder) seën beleef!

  • Weereens ‘n weldeurdagte respons. Dit is juis die tipe interaksie waarna baie mense smag. Ek vind baie mense wat tot die oortuiging kom om gedoop te word wat my kontak en hulle worstel met baie van hierdie vrae en kry nie werklik antwoorde van die tradisionele gereformeerde oorpunt af nie. Ek voel ietwat soos Paulus wat sê ek is nie hier om mense te doop of sal ek byvoeg, te oortuig om gedoop te word nie. Ek hoop wel om mense te inspireer tot ‘n nuwe passie vir Jesus, Sy woord en ‘n lewe van oorgawe. Ek deel graag my gedagtes oor die doop as ek gevra word nie, maar enige ritueel of godsdienstige aktiwiteit sonder ‘n lewende verhouding met Christus, is niks werd nie.

   In beginsel stem ek met al jou punte saam en soos jy sê is daar skriftuurlike ondersteuning vir meer as een standpunt. Wat ek wel kan getuig is van die verkil wat in mense se geestelike lewe plaasvind wanneer hulle wel ‘n besluit tot gehoorsaamheidsdoop neem. Die Here het ook oor die loop van tyd vir my dinge getoon uit Sy Woord wat dui op die geestelike waarde van so ‘n geloofsstap. Ek het probeer om al hierdie gedagte opsommerderwys in ‘n blad onder die hoof “Wat sê die Bybel oor die doop?” te vervat.

   Mag Die Here Jesus jou seën in jou soeke na Sy wil en die verkondiging van Sy evangelie.!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: