As sonde in die kerk ‘n tuiste vind

Dit was sekerlik een van die groot nuus stories van die week dat die NG Kerk op hulle algemene sinode besluit het om Homoseksuele lidmate toe te laat om om binne die kerk in bedienning te staan, hulle seksualeit te beoefen en self in die kerk te “trou” (alhoewel dit nie ‘n huwelik genoem word nie). Daar was ‘n groot gejuig oor die besluit en gelukwense van ‘n klomp dominees en ouderlinge op Facebook en ander sosiale media.

Ek moet eerlik wees dat die ironie vir my net een te veel was dat iemand wat homself “groot” laat doop of ander lidmate sou doop nie meer in die kerk mag bedien nie maar iemand wat binne ‘n homoseksuele verhouding leef mag predikant wees sonder enige vermaning dat dit duidelik in God se oë sonde is.

Nou moet ek dadelik sê, Jesus het gesterf vir sondaars soos ek, vir skinderbekke, geldgieriges, dobbelaars, moordenaars, pornografie verslaafdes, homoseksuele mense en derglike ander euwels.  Sy bloedoffer was perfek en voldoende om vir my die ewige lewe te verseker.

MAAR…

Deel van die oorwinning wat Hy behaal het is dat ek nie in my sondige lewe moet bly voort ploeter nie. Die hele konsep van heiligmaking is ter sprake. Dit red my nie, maar bepaal my loon wat ek in die ewigheid sal ontvang.  

1Kor 3:10 en verder: “Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ’n bekwame boumeester die fondament gelê, en ’n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie,dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels — elkeen se werk sal aan die lig kom, wantdie dag sal dit aanwys, omdat ditdeur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  as iemand se werk verbrand word,sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” 

Om die waarheid te sê is daar etlike voorbeelde van mense wat tot bekering gekom het en dan besluit het om in sonde voort te leef

1Kor 5:1 en verder: “’n MENS hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ’n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.  En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek,liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus — om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan wordin die dag van die Here Jesus. “

Lees gerus sommer die res van hoofstuk 5 ook. Dit is vir my baie duidelik uit die woord dat Jesus gekom het om ongereddes te red en te bevry van die sonde, maar eens gered en vergewe behoort my strewe te wees om te groei in heiligmaking, om my gedagtes daagliks te vernuwe en my liggaam te gee as lewende offer aan God. Dit is my lewensreis en nie my bestemming nie, dit is die goed waarnee ek op die fondament bou. 

Nou is my vraag, as my kerk sê dit is aanvaarbaar dat ‘n paartjie saam woon in ‘n stabiele homoseksuele verhouding, dan is dit seker ook in orde as die dobelaar voort gaan met dobbel, solank hy net elke aand by dieselfde casino inloer, of die skinderbek, as hy/sy net elke dag met dieselfde persoon saam skinder of ‘n jong man en meisie wat saam in ‘n monogame seksuele verhouding is maar nie wil trou nie of wat ook al. Wat is die doel van ‘n gemeenskap van gelowiges as hulle mekaar nie kan vermaan en bemoedig in hulle pad van heiligmaking nie? Is dit nie net goedkoop genade nie? Mense wat Jesus se naam bely sodat hulle die loon van die sonde mag vryspring maar sonder enige intensie om te verander? Bietjie soos die Proheb pille sodat ek myself lekker dronk kan drink sonder om die nagevolge te hê.

Ek vermoed daar is ‘n persoonlik brief aan so ‘n kerk in Openbaring 2:12-17. 

Vers 14: Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ’n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

Jy sien Bíleam het iets geweet wat Balak, ‘n heidense afgodsdienaar nie geweet het nie, iets wat Paulus ook geweet het soos geskryf in 1 Cor 6:18; “Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.” Jy sien alhoewel Bíleam nie nie volk van God kon vervloek teen God se wil nie, het hy geweet dat seksuele losbandigheid outomaties demoniese toegang tot die volk van Israel sou gee.  Dis is sekerlik so dat iemand eers moet aanvaar dat Satan en sy demone wel bestaan.

Ek voel jammer vir predikante en lidmate wat werklik in opregtheid met God wil wandel maar nie meer die grense om hulle sien tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die owerste van hierdie wêreld nie. Romeine 12 sê: “En word nieaan hierdie wêreldgelykvormig nie, maar word verander deurdie vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaaktewil van God is.”

Dan beteken dit seker ook dat hoe meer ek aan die wêreld gelykvormig word, hoe minder sal ek weet wat God se wil is.

Advertisements

~ deur Khosaan op Oktober 10, 2015.

One Response to “As sonde in die kerk ‘n tuiste vind”

 1. Ja wat sal ons sê van die NG Kerk se besluit oor gays Ek het ook geen veroordeling teenoor die gay persoon nie, maar ek aanvaar wat die Woord sê. Wat die ouers aan betref sal ek my kind altyd bystaan en lief hê of hy/sy moord gepleeg het of gay is of wat ook al, maar die daad ( sonde) moet afgekeur word en jy moet dit so aan jou kind oordra. Ek sien in die koerant dat die gay persone en predikante nou sê dat die kerk na hierdie besluit nou weer kerk kan wees, dankie vader ek is nie deel van daardie kerk nie.
  Ek sien van die ouers van gays praat van gelowige gays (weer het ek baie baie simpatie), maar gelowig beteken nog nie wedergebore nie. Die satan glo ook, so ook baie ander mense, ek was self een, maar reguit op pad verderf toe. Ek kan hoeveel voorbeelde gee van gay mense wat ten volle genees is nadat hulle die wedergeboorte gesmaak het. Ek het al in die kerk gesit en daar was ʼn “alter call”, gay persone het uitgegaan en nadat hulle Jesus Christus as hulle persoonlike verlosser aangeneem het is hulle totaal daarvan verlos. Dit is die krag van die wedergeboorte, sondaars waarby ek myself insluit word vrygemaak van sonde. Die waarheid alleen sal jou vry maak.
  Dr. Marten Gunter sê die volgende
  “Dit is onrusbarend dat sekere druk- en godsdiensgroepe, teoloë en verskeie akademici, die inisiatief neem om sodomie te verdedig. God se Woord word nou openlik verwerp, en onder die dekmantel van menslike verhoudings, word sodomie deur sommige teoloë geregverdig. Die sodomiete word selfs om verskoning gevra dat daar teen hulle gediskrimineer is en God se oordele oor Sodom en Gomorra word ook as ‘n fout beskou. Sy volmaakte skepping van man en vrou vóór die sondeval, word indirek verwerp.
  Absolute waarhede van die Skrif word so aangetas. Alles word gerelativeer. Selfs Jesus Christus word gerelativeer en sy gesag as die enigste Verlosser van die wêreld ernstig aangetas. Die NG kerk is in ‘n greep van relativisme gewikkel wat beteken dat daar nie meer absolute waarhede is nie.

  Die NG kerk is besig om weg te dwaal van die Woord. Daar is ‘n gees van sekularisme wat heers, en baie teoloë deins weg van bepaalde Bybelse standpunte omdat dit ongemaklik is. Dit veroorsaak wrywing.”

  Die Woord leer ons ook dat die suurdeeg die hele deeg deurtrek, m.a.w. een verkeerde doktrine lei na n volgende een en so deurtrek dit die hele kerk. Is dit nie wat maar nou gebeur nie. Die vals babadoop, die vals uitverkiesingsleer, eenmaal gered altyd gered, die verwerping van die doping in die Heilige Gees, ens, ens, daar is nog baie. Is dit nie dit wat die NG kerk nou inhaal nie.

  Groete in Christus

  Boeta

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: